สำนักงานกวางเจา


仓库地址/ที่อยู่โกดัง   广东省/广州市/白云区/机场路/兵房街261号七四三一兵工厂66号仓库
联系/ติดต่อ               PIC;张秋茂                 MP;13265342096
            ระบุรหัสลูกค้าทุกลังสินค้า    ทางรถ; รหัสลูกค้า(K)               ทางเรือ; รหัสลูกค้า(M)

สำนักงานอิอู้


仓库地址/ที่อยู่โกดัง   义务送货地址 畅虎物流青口候儿小区22幢.
联系/ติดต่อ               PIC;李沣晋                 Mp;15815848490

บริการขนส่งสินค้าจาก จีน – ไทย

สำนักงาน โทร. 02-0204404

ฝ่ายบริการลูกค้า

จันทร์ – เสาร์ 9:00 – 17:00

 

ฝ่ายการเงิน

จันทร์ – เสาร์ 9:00 – 17:00

สำนักงานไทย


FAST CARGO LOGISTIC

41/14 ถนนกลัปพฤกษ์ แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

โทร. 02-0204404